algemene informatie

De volgende onderwerpen worden uitvoerig besproken:

Ten eerste het: Bandenlabel, alle gevolgen die de invoer van het bandenlabel heeft teweeg gebracht. Banden kunnen nu onderling worden vergeleken op een drietal punten. Toch zijn er meerdere punten die een keuze van de juiste band bepalen.

 

Daarna een pagina over Bedrijfswagen Informatie. De bijzondere gebruiksvoorwaarden die bij deze categorie banden hoort alsmede de banden voor Campers. Ook hierbij de aanvullende eisen.

 

Vervolgens een pagina over Controle en Onderhoud. Onderwerpen die hier aan de order zijn onder andere Algemene controle, Controle op slijtage, Bandenspanning alsmede Reparatie.

 

Ten vierde de pagina Loadindex/Speedindex. Dit is een belangrijke pagina met de twee factoren die bepalen of een band geschikt is voor het betreffende voertuig. Namelijk het draagvermogen en de snelheid die een band aankan.

 

Vervolgens krijgen we de Montage pagina. Alle eisen die gesteld worden aan de montage van banden. Zowel montage als demontage worden besproken. Ook de bandenspanning en het balanceren komen aan de orde.

Algemene informatie vervolg;

Daarna gaan we verder met Opslag en Onderhoud. Ook een belangrijk punt voor het langer goed houden van de banden. Hoe moet opslag plaatsvinden, en worden de banden voor korte of langere tijd opgeslagen.

 

Ten zevende, Specifieke Contstructeursmarkeringen. Heel veel banden krijgen voor de OEM speciale markeringen op de zijkant van de band. Hier kun je lezen welke auto’s, welke code op de banden hebben staan.

 

Daarna weer verder met SUV Informatie. Ook dit is een categorie voertuigen die specifieke eigenschappen hebben. Alles over vierwielaandrijving.

 

Verder met Wetgeving in Nederland. De regels zoals die voor de Algemene Periodieke Keuring gelden en dan specifiek voor het onderwerp banden.

 

Als laatste komen de Winterbanden. De laatste jaren is dit een steeds belangrijkere categorie banden geworden. Dit met alle eisen die eraan gesteld worden, en de daarbij behorende tekens op de band.

algemene informatie bib met pc