bib gewichten

Een correcte montage, uitgevoerd in overeenstemming met de aanbevolen handelswijze en de geldende veiligheidsregels, verbetert bescherming van zowel personeel als het materiaal en zorgt ervoor dat de band het best presteert.

Een slechte montage kan schade veroorzaken aan de banden, het voertuig en zelfs aan personen. Ernstige of zelfs dodelijke verwondingen.

Daarom is het belangrijk dat deze handelingen worden uitgevoerd door personen die hiervoor zijn opgeleid en over het geschikte materiaal beschikken.

Indien de handeling wordt uitgevoerd door een leerling, dan mag deze nooit alleen worden gelaten.

In elk geval is het essentieel om de technische instructies van de bandenfabrikant, autoconstructeur en wielfabrikant, evenals de gebruikshandleiding van het montageapparaat of gereedschap te raadplegen.

Voorzorgsmaatregelen voor demontage

Bij het demonteren van het wiel:
in het geval van dubbele montage of indien het wiel schade vertoont, moet u de banden leeg laten lopen vóór demontage, zorg ervoor dat de temperatuur van de band het toelaat om deze veilig te demonteren, volg de aanbevelingen en instructies van de fabrikant.

Voorzorgsmaatregelen voor montage

Controleer de band/wiel-combinatie, of de band bij het voertuig past en of de band geschikt is voor het gebruik.

Controleer of de afmetingen overeenkomen (band en wiel).

Zorg ervoor dat het wiel en zijn onderdelen in goede staat zijn.

Let op de positie, montagerichting, draairichting en specifieke instructies, indien deze op de zijwand van de band vermeld staan.

In het geval van een rubberen ventiel, moet het ventiel bij elke vervanging van de band vervangen worden.

In het geval van metalen ventielen: de luchtdichtheid controleren en indien nodig ventielen en dichtringen vervangen.

Na de montage van het wiel op het voertuig, gebruikt u een momentsleutel om het wiel met het optimale aanhaalkoppel dat door de autofabrikant wordt bepaald, vast te zetten.

bib met band
bib aktie

Voorzorgsmaatregelen voor het op spanning brengen

Een correcte bandenspanning is een heel belangrijke factor. Niet alleen met het oog op de beste prestaties van de band, maar ook met het oog op de veiligheid. Het is noodzakelijk voor een juist weggedrag van het voertuig (wegligging en remprestaties), evenals voor het behoud van de prestaties van de band.

Gebruik alleen compressoren die hiervoor bestemd zijn en die uitgerust zijn met een drukbegrenzer .

In geen geval mag iemand zich in de onmiddellijke nabijheid van de compressor bevinden, om buiten het bereik van eventuele losschietende delen te staan in het geval van een incident.

Bandenspanning

De bandenspanning die door de autoconstructeur wordt aanbevolen, moet strikt worden nageleefd. Deze spanning staat vermeld:

  • op het voertuig zelf (deur, brandstofklep),
  • in het instructieboekje van het voertuig.

Een te lage bandenspanning kan het rijgedrag van het voertuig aanzienlijk beïnvloeden. Dit geldt eveneens voor een te hoge bandenspanning.

Balanceren

Het foutief of niet balanceren laat zich voelen door trillingen in verschillende snelheidsbereiken.

Het balanceren is daarom absoluut essentieel voor het rijcomfort en het behoud van prestaties van zowel het voertuig als de banden.

Het wielbalanceerapparaat moet:

  • uitgerust zijn met een centreersysteem dat past met de wielnaaf en
  • geijkt zijn volgens de instructies van de fabrikant.

deze twee punten zijn bepalende factoren voor de kwaliteit van de uitgevoerd handeling en vormen dikwijls de oorzaak van een gebrekkige balancering wat te voelen is als voortdurende trillingen.

bibendum pompt band