magazijn 1

Opslag:

Dit dient plaats te vinden in droge en goed geventileerde ruimtes,  met een gematigde temperatuur en beschermd tegen direct zonlicht en slecht weer.
Ook buiten bereik van chemische artikelen, oplosmiddelen of koolwaterstoffen die de aard van het rubber kunnen wijzigen.
Verder buiten bereik van voorwerpen die het rubber kunnen doorboren.
Buiten bereik van warmtebronnen, vlammen en gloeiende voorwerpen. Ook materialen die vonken of elektrische ontladingen kunnen veroorzaken en alle bronnen van ozon.
Vermijd dat banden geplet worden onder andere voorwerpen.

Toebehoren moeten bovendien opgeslagen worden in hun originele verpakking, op oppervlakken die de verpakking niet kunnen doorsnijden, scheuren of doorboren.

In elk geval moeten de banden en toebehoren behandeld kunnen worden met gereedschap en machines die de banden niet kunnen beschadigen.

 

Kortstondige opslag (tot 4 weken)

Indien de afmeting het toelaat de banden te stapelen, zorg  er dan voor dat ze niet vervormen. De banden mogen op elkaar gestapeld worden, bij voorkeur op paletten.

Stapels mogen niet hoger zijn dan 1,20 meter.

Wanneer de banden op wielen gemonteerd zijn, moeten ze op spanning worden gebracht en opgeslagen worden in verticale positie of in een enkele rij op rekken.

Langdurige opslag

Banden moeten verticaal worden opgeslagen op rekken die minstens 10 cm boven de grond staan. Om vervorming te voorkomen moeten ze elke maand een beetje gedraaid worden.

magazijn 2