Toepasselijkheid.

Deze Privacyverklaring BGBrabant is van kracht voor de verzameling, het gebruik en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens door BGBrabant in verband met onze dienstverlening, merkproducten van BGBrabant en deze website. Door het gebruik van deze website erkent u en gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te registreren, contact met ons op te nemen of onze websites te bezoeken, verzamelen we enkele persoonsgegevens van u. Deze persoonsgegevens kunnen wij verwerken voor de volgende doeleinden:
1. op persoonlijke wijze met u te communiceren of u te informeren over merkproducten en/of diensten van BGBrabant;
2. het bieden van klantenservice, inclusief service rondom het kopen van diensten en/of producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening en die van gelieerde bedrijven, en het behandelen van klachten en verzoeken om inlichtingen;
3. uw aankoop van merkproducten van BGBrabant te verwerken inclusief financiële en logistieke afhandeling;
4. uw account bij BGBrabant te verwerken;
5. uw deelname aan prijsvragen, promoties, enquêtes of websitefuncties te verwerken;
6. marktonderzoek uit te voeren en onze bedrijfsvoering, diensten en BGBrabant merkproducten te verbeteren;
7. statistische analyses uit te voeren en hierover te rapporteren;
8. het bieden van diensten op het Internet;
9. het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma;
10. het bieden van app-functionaliteiten, inclusief het verzenden van relevante commerciële berichten;
11. toekomstige promotionele en marketingtechnische informatie met u te communiceren, inclusief doeleinden voor direct marketing en retargeting;
12. het voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden, beslechting geschillen en handhaving van onze overeenkomsten;
13. als anderszins aangegeven op of rond het moment waarop de persoonsgegevens worden verzameld.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Welke gegevens we exact verzamelen, is afhankelijk van wat u gebruikt en hoe u het gebruikt. Over het algemeen verzamelen en gebruiken wij drie categorieën gegevens:

Gegevens die u verstrekt; dit zijn de gegevens die u zelf invoert wanneer u onze websites bezoekt of onze producten of diensten gebruikt. Deze gegevens bevatten bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geboortedatum, BGBrabant producten die u gekocht hebt, de account naam en wachtwoorden die u aanmaakt, bankgegevens voor het betalen van BGBrabant producten etc.

Gegevens verzameld via sensoren; veel producten zijn uitgerust met een of meerdere sensoren of gebruiken de sensoren van de apparaten waarop de producten worden uitgevoerd. Voorbeelden van sensoren zijn GPS-ontvangers, Wi-Fi- of Bluetoothontvangers, een camera en touchscreens.
In overeenstemming met de doeleinden worden de via de sensoren verzamelde gegevens over jou en de gebruikte apparaten verzonden naar BGBrabant en andere partijen voor verdere verwerking.

Metadata; dit zijn gegevens die worden verzameld of automatisch worden gegenereerd terwijl u de websites, producten of diensten van BGBrabant gebruikt. Metadata wordt vaak verzameld of gegenereerd wanneer u een computerapparaat gebruikt of wanneer u gegevens verzendt via een computernetwerk, zoals het internet. Deze gegevens bevatten gegevens die u gebruikt in de gebruikersinterface en tijdens andere apparaat-activiteiten, evenals IP-adressen, unieke apparaat-id’s, MAC-adressen van Wi-Fi- en Bluetooth-apparaten, cookies en gegevens van computeractiviteiten.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Hieronder wordt per manier aangegeven welke categorie persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken:

Manier van verzamelen
Abonneren nieuwsbrief
Categorieën persoonsgegevens die worden verzameld
De gegevens die u verstrekt
Doeleinden gebruik persoonsgegevens
De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 en 13.
Manier van verzamelen
Contactformulier van onze klantenservice
Categorieën persoonsgegevens die worden verzameld
De gegevens die u verstrekt
Doeleinden gebruik persoonsgegevens
De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 en 13
Manier van verzamelen
BGBrabant account aanmaken
Categorieën persoonsgegevens die worden verzameld
De gegevens die u verstrekt
Doeleinden gebruik persoonsgegevens
De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 en 13
Manier van verzamelen
Merkproduct van BGBrabant te registreren
Categorieën persoonsgegevens die worden verzameld
De gegevens die u verstrekt
Doeleinden gebruik persoonsgegevens
De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 en 13
Manier van verzamelen
BGBrabant producten kopen via de website
Categorieën persoonsgegevens die worden verzameld
De gegevens die u verstrekt
Doeleinden gebruik persoonsgegevens
De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 en 13
Manier van verzamelen
Deelnemen aan een promotie, evenement, wedstrijd of online forum
Categorieën persoonsgegevens die worden verzameld
De gegevens die u verstrekt
Doeleinden gebruik persoonsgegevens
De hierboven beschreven doeleinden: 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12 en 13
Manier van verzamelen
Bezoek aan onze websites (cookies)
Categorieën persoonsgegevens die worden verzameld
Metadata. NB: zie het Cookiebeleid BGBrabant voor verdere details
Doeleinden gebruik persoonsgegevens
De hierboven beschreven doeleinden: 6, 7, 8, 11, 12, en 13
Manier van verzamelen
Inloggen via sociale media op onze websites
Categorieën persoonsgegevens die worden verzameld
De gegevens die u verstrekt NB: wij krijgen nooit toegang tot uw account, maar zien alleen uw accountnaam en de berichten die u plaatst.
Doeleinden gebruik persoonsgegevens
De hierboven beschreven doeleinden: 1, 6, 7, 8, 11, 12 en 13
Manier van verzamelen
Gebruik van de app
Categorieën persoonsgegevens die worden verzameld
De gegevens die u verstrekt – Gegevens verzameld via sensoren – Metadata. NB: hierover word u aanvullend geïnformeerd in de privacyverklaring op het moment van installeren van de app
Doeleinden gebruik persoonsgegevens
De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12 en 13.

Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te registreren op een van bovenstaande manieren of onze websites bezoekt en de cookies accepteert, autoriseert u BGBrabant en diens leveranciers om uw persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan, te gebruiken, te openbaren voor wettelijke doeleinden en anderszins te verwerken in overeenstemming met de hierboven beschreven doeleinden.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

BGBrabant (Begijnenstraat 1A, 5341 BC, Oss, Nederland) is de onderneming die verantwoordelijk is voor alle verzameling en alle verwerking van uw persoonsgegevens in verband met de merkproducten, diensten en websites van BGBrabant.

 

Hoe delen we uw persoonsgegevens of dragen we deze over?

BGBrabant kan uw persoonsgegevens ook delen met externe partijen om bepaalde activiteiten uit te voeren namens BGBrabant. Op andere wijze dan beschreven in deze Privacyverklaring zal BGBrabant uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, leasen of aanbieden aan externe partijen om uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken. BGBrabant vereist dat deze externe partijen uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beschermen. BGBrabant kan (een deel van) een onderneming aan een ander bedrijf verkopen. Als een dergelijke onderneming aan BGBrabant gerelateerd is, kan een dergelijke overdracht van eigendom de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan de nieuwe eigenaar bevatten. We zullen uw persoonsgegevens alleen openbaren als dit toegestaan of geautoriseerd is bij wet, noodzakelijk is voor het voorkomen of bestrijden van fraude, noodzakelijk is voor geschillenbeslechting of noodzakelijk is voor enige andere legitieme behoefte die in de omstandigheden zwaarder weegt dan uw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van ons personeel.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

BGBrabant zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen tegen verlies of onwettige verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan het gebruik van beveiligde registratieformulieren, codering van gegevens en toegangsbeperking tot uw persoonsgegevens omvatten.
Bepaalde landen kennen geen adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens. U kunt er echter op vertrouwen dat BGBrabant passende beveiligingsmaatregelen zal nemen ten aanzien van de vertrouwelijkheid en toegang tot uw gegevens.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Nadat u gebruik hebt gemaakt van de opt-out-mogelijkheid of uw account hebt verwijderd, worden uw persoonsgegevens binnen een redelijke termijn verwijderd. We hebben hiervoor een bewaartermijnenbeleid en bewaren alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor naleving van wettelijke verplichtingen, beslechting geschillen en handhaving van onze overeenkomsten.

Cookies, web beacons en vergelijkbare technieken

Als u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken om u een betere, snellere en veiligere browserervaring te bieden. Raadpleeg ons Cookiebeleid BGBrabant voor de uitleg van cookies, web beacons en vergelijkbare technieken, hoe we ze gebruiken en hoe u ze kunt beheersen.

Kinderen

We raden aan dat ouders een actieve rol spelen in het controleren van de onlineactiviteit van hun kinderen jonger dan 16 jaar. BGBrabant zal in geen geval pogen persoonsgegevens van kinderen te verzamelen en zal in geen geval bewust met kinderen communiceren. Als we echter met een kind moeten communiceren, zullen we de ouders of wettelijk voogden de mogelijkheid geven om toestemming te verlenen alvorens we de persoonsgegevens van het kind gebruiken, tenzij we slechts een vraag of wens van een kind beantwoorden.

Beleidswijzigingen

We kunnen deze Privacyverklaring BGBrabant van tijd tot tijd wijzigen. We zullen u informeren over wijzigingen in onze Privacyverklaring maar raden u ook aan om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze Privacyverklaring werd op 21mei 2018 voor het laatst aangepast.

Vragen en feedback

Stuur u vragen en opmerkingen over privacy naar privacy@bgbrabant.nl Verder kunt u op elk moment inzicht vragen tot uw persoonsgegevens en verzoeken om rectificatie en/of verwijdering van uw gegevens indien gegevens niet correct of irrelevant zijn voor de genoemde doeleinden. Om dit te doen, kunt u contact opnemen met bovengenoemd email adres.